MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 - SATICI

Ünvanı            : MAJİ ATELİER

Adresi             : 1402 Sok. No:8 D:1 Alsancak/İzmir

E-mail             : info@majiatelier.com

 

1.2 – ALICI 

Adı/Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-mail: 

MADDE 2 - TANIMLAR

TÜKETİCİ     : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici sayılan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

ALICI             : Tüketici ve Tacir kişi gruplarını da kapsayacak şekilde işbu sözleşme ile SATICI’dan mesafeli sözleşme yoluyla ürün siparişinde bulunan ve yukarıda detaylı bilgileri yer alan kişi yahut kuruluşları ifade eder.

SATICI           : İşbu sözleşme gereğince ALICI’nın siparişine binaen ürün yahut hizmet temin eden ve yukarıda detaylı bilgileri yer alan kuruluşu ifade eder. 

MADDE 3 - KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.majiatelier.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği  m. 5’te  nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. 

 

MADDE 4 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

İşbu sözleşmesinin tarafı ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri saptanacaktır.

 

Sözleşme kapsamında işlenecek kişisel veriler bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve KVK mevzuatı gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri de düzenlenecektir.

 

MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

5.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

      

5.5. KDV Tutarı                    : {_KDV Tutarı_}

 

5.6. Kargo Bedeli                  : {_kargobedeli_}

 

5.7. Ödeme Şekli                  : {_odemesekli_}

 

5.8. Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

 

5.9. {_odemesekli_} ile Toplam {_odemetablosu_}

      

MADDE 6- FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Fatura Teslim: sipariş teslimatı sırasında fatura için talep edilen  adrese sipariş ile birlikte gönderilecektir.

 

MADDE 7- TESLİMAT VE ÖDEME

 

7.1. Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 16’da düzenlenen şartlara uygun ve siparişe konu ürünün tedarik durumu, teslimat adresi, iş ortağı teslimat firmalarının iş yoğunluklarına bağlı olarak azami otuz (30) gün içerisinde alıcıya yahut gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın seçtiği teslimat firması aracılığıyla teslim edilecektir. 

 

7.2. Teslimat ve paketleme masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Teslimat bedeli m. 5.6.’te belirtilmiş olup 5.4.’te belirtilen Satış Bedeli’ne dahil değildir.

 

7.3. SATICI tarafından seçilen teslimat firmasının ürünü ALICI’ya teslimi sırasında ALICI’nın veya belirttiği kişi/kuruluşun belirttiği adreste bulunmaması halinde bundan sonra ALICI’nın ürünü geç teslim alması yahut hiç teslim almaması gibi hallerden doğan zararlar bakımından SATICI’nın zarardan sorumluluğu bulunmayacaktır. SATICI, sözleşmeye konu ürünün ALICI’nın belirttiği adrese eksiksiz, ayıpsız, kayıpsız, hasarsız ve bulunuyorsa kullanım klavuzları, garanti belgeleri ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 

 

7.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

7.5. ALICI, teslimat’a ilişkin tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda, SATICI’nın sorumluluğundan bahsedilemeyecektir.

 

7.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı veya elektronik/dijital onaylı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’nın sunmuş olduğu seçenekler arasından ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli SATICI’ya ulaşmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

 

8.1. ALICI, Maji Atelier’e ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

8.2.  ALICI, Sözleşme’ye konu ürünü makul bir süre içerisinde inceleyerek üründe bulunan ayıpları SATICI’ya bildirmelidir. Üründe teslimat sırasında anlaşılabilecek ilk bakışta fark edilmeye müsait ayıp yahut hasarlar bulunması halinde ALICI teslimatı kabul etmeyecektir. Aksi durumda, SATICI’nın sorumluluğundan bahsedilemez.

 

8.3. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

8.4. SATICI, sözleşmeyi ifası imkansız hale geldiği takdirde bu durumu üç (3) gün içerisinde Tüketici’ye yazılı olarak bildirecek ve yapılan tüm ödemeleri 14 gün içerisinde iade edecektir. 

 

MADDE 9 – İADE PROSEDÜRLERİ

 

Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi, Tüketici’nin cayma hakkını kullanması durumlarında veya sözleşme kapsamındaki hallerden birinden kaynaklı olarak bedel iadesi gereken durumlarda aşağıda belirtilen prosedürler uygulanır. 

 

  1. Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

 

ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise SATICI, bedel iadesini Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği öncelikle ve tek seferde bankaya yapacağından ALICI’ya nakit para ile ödeme yapmayacaktır. Bu kapsamda, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ve taksitli olarak yapmış ise, Bankalar bedel iadesini ALICI’nın Bankanın sunduğu taksit sayısı imkanına göre yapmaktadırlar. SATICI, bu durumda iadeye konu bedeli bankaya tek seferde ödeyecek, kredi kartı hamili ile kredi imkanı sağlayan firma arasındaki anlaşma gereği bu bedel kredi kartı hamilinin hesaplarına banka tarafından taksitli olarak aktarılacaktr. ALICI’nın iptal tarihine kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer taksit bedelinin iade tarihi ile kredi kartının hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak şekilde olacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitler bulunuyorsa satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha iade alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi kartı ile satın alınmış bir ürün mevcutsa bedel iadesi durumunda SATICI, bedel iadesini Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği öncelikle ve tek seferde bankaya yapacağından ALICI’ya nakit para ile ödeme yapmayacaktır. 

 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

  1.  Havale/EFT Ödeme Seçeneklerindende İade Prosedürü

 

Sözleşmeye konu ürün bedeli havale/eft yöntemi ile yapılmışsa bu takdirde bedel iadesi ALICI’nın belirteceği, siparişte belirtilen isim yahut siparişi veren kullanıcının adına açılmış banka hesabına yine havale/eft yöntemi ile tek seferde yapılacaktır. 

Havale/eft yöntemi ile satın alınmış bir ürün mevcutsa bedel iadesi durumunda SATICI, bedel iadesini Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği öncelikle ve tek seferde bankaya yapacağından ALICI’ya nakit para ile ödeme yapmayacaktır. 

 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 9 - CAYMA HAKKI

 

9.1. ALICI’nın, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünün tesliminde kullanılan teslimat yöntemi ve firması aracılığıyla ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ve mevcutsa kullanım kılavuzları ile garanti belgesinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 

 

MADDE 10 - CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

 

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması halinde aşağıdaki durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

 

10.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICInın kontrolünde olmayan ürünlerde.

 

10.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde.

 

10.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin olanlar.

 

10.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin olanlar.

 

10.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde.

 

10.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

10.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler._

 

10.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

10.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

10.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 11 - YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, İlçe Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda Bayraklı İlçe Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Tüketici Mahkemesi sınırına giren durumlarda yetkili mahkeme İzmir Tüketici Mahkemeleridir.

 

ALICI’nın TACİR olması durumunda İZMİR mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

 

ALICI, www.majiatelier.com adlı internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

 

ALICI : 

 

TARİH:

Aramaya hemen başlamak için birşeyler yazın